Agricultural
Market
Information
System

Prices

МакедонскиEnglish
Are you satisfied with the AMIS web page?
  • Livestock and meat prices
  • Fruit and vegetables prices
  • Animal feed and grains prices
  • Tobacco and oil crops prices
  • Grapes and wine prices
  • Milk , milk products and eggs prices
  • Agricultural inputs prices
  • Sugar and honey prices

Цена на меркантилна пченица- жетва 2017

There are no translations available.

berza 2017Тропските температури и недоволната  влага го забрза процесот на зреење на житарките а самото тоа имаше влијание и врз цената на житариците а посебно на пченката.

На берзата во Нови Сад, тргувањето на пченица беше поактивно во однос на предходниот период. Како најзастапена роба во берзанскиот промет опфати 2/3 од вкупното тргување на берзата. Цената се движеше од 8,84 до 9 ден/кг без ДДВ. Неделниот пондер беше за 0,51% понизок споредено со минатата недела. Цената на пченицата на 04 август 2017 изнесува 8,98 денари за килограм без ДДВ. Значајно е да се напомене дека кај новиот род на пченицата, временските услови во голема мера влијаеа на пад на приносот, што пак доведе до подобар квалитет на лебното зрно.

Цената на пченката имаше надолен тренд и се движеше од 8,54 до 8,74 денари за килограм. Неделната пондер цена изнесуваше 8,57 денари без ДДВ и е за 0,55% понизок споредено со минатата недела. Во однос на цената за истиот период лани, пченката е поевтина за 4,2%.

Во Хрватска, откупната цена на пченицата изминатата недела се движеше од 7,43 до 10,31 денар за килограм, зависно од класата на пченицата. Просечната откупна цена за периодот од 25 до 31 јули 2017 изнесуваше 8,67 ден/кг што е за 1,87% пониско во однос на периодот 18 до 24 јули.

На берзата Euronext цената на пченицата на ден 08 август за термин септември 2017 изнесува 9,97 ден/кг.

Според извештајот на Унгарската AKI, откупната цена на пченицата во Унгарија за 28 јули 2017 изнесуваше  8,55 ден/кг што е зголемување на цената за 1,2 % во однос на 21  јули кога пченицата се  нудеше во просек по 8,45 ден/кг.

Просечната откупна цена на меркантилна пченицата во Македонија за месец јули изнесува  9,66 денари за килограм.

    Берза

Цена на пченица берзи 28 јули 2017   

Цена на пченица

берзи 04 август 2017

 

Период

Без ДДВ

Период

Без ДДВ

Србија  (Нови Сад)

реколта 2017

28 јули 2017

8,98

реколта

2017

04 август

2017

8,95

Чикаго

Futures-јули 2017

9,61

Futures-септември

2017

8,61

Будимпешта

21 јули

2017

8,45

28 јули

2017

8,55

Париз (Euronext)

Futures-септември 2017

10,49

Futures-

септември 2017

9,97

Франкфурт

20 јули

2017

9,62

03 август

2017

9,6

Хрватска

21 јули 2017

8,83

25-31 јули 2017

8,67

Велика Британија (LIFFE)

Futures-ноември 2017

10,18

Futures-ноември 2017

9,67

 * Извор: STIPS,TISUP, Берза Нови Сад,LIFFE

*Цените се изразени во денари за килограм

Просечни откупни цени  на пченица во ЕУ -24-30 јули 2017

Пченица

 

Цена-евро/тон

 

Цена -ден/кг

Белгија

 

/

 

/

Бугарија

 

148,28

 

9,07

Чешка

 

157,77

 

9,65

Германија

 

172

 

10,52

Шпанија

 

185

 

11,31

Хрватска

 

144,37

 

8,83

Унгарија

 

/

 

/

Италија

 

183

 

11,19

Романија

 

139,75

 

8,55

Словенија

 

173,74

 

10,63

Словачка

 

159,67

 

9,76

*Македонија

 

157,07

 

9,66

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија), 

*Извор:ЗПИС

Изработил:Горан Димовски советник за ЗПИС  

Links
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets