Agricultural
Market
Information
System

Prices

МакедонскиEnglish
Are you satisfied with the AMIS web page?
  • Livestock and meat prices
  • Fruit and vegetables prices
  • Animal feed and grains prices
  • Tobacco and oil crops prices
  • Grapes and wine prices
  • Milk , milk products and eggs prices
  • Agricultural inputs prices
  • Sugar and honey prices

Откупни цени на млеко во РМ и ЕУ - октомври 2017

There are no translations available.

milking cowsОткупните цени на сурово кравјо млеко во Македонија во месец октомври 2017 година во просек изнесуваа 18,5 ден/литар без ДДВ.

Во регионот, во Србија откупната цена на кравјо млеко се движи од 15 до 18 или во просек 15,6 денари за литар, во Бугарија 19 денари за килограм во Хрватска 20,1 денари за килограм додека во Словенија откупната цена изнесува 20,61 денари за килограм .

Цена на сурово кравјо млеко  во  ЕУ

*Во табелата  прикажана е просечната откупна цена на млеко во месец октомври  2017 година во ЕУ

Држава

ЕУР/100 кг

ДЕН / Кг

Белгија

36.10

22.20

Бугарија

30.90

19.00

Чешка Република.

33.99

20.90

Данска

39.23

24.13

Германија

39.39

24.22

Естонија

33.97

20.89

Ирска

38.25

23.52

Грција

39.50

24.29

Шпанија

31.26

19.22

Франција

35.52

21.84

Хрватска

32.68

20.10

Италија

37.70

23.19

Кипар

56.58

34.80

Латвија

32.04

19.70

Литванија

33.46

20.58

Луксембург

38.34

23.58

Унгарија

31.04

19.09

Малта

53.35

32.81

Холандија

41.75

25.68

Австрија

40.60

24.97

Полска

34.02

20.92

Португалија

30.77

18.92

Романија

30.07

18.49

Словенија

33.51

20.61

Словачка

31.58

19.42

Финска

38.35

23.59

Шведска

40.51

24.91

В.Б

32.68

20.10

EУ-15

37.25

22.91

Пондериран просек во  ЕУ

36.72

22.58


*Извор: EK, LTO-"проценети" цени од страна на земјите-членки и проценки од DG AGRI-C3

* EK не објавува податоци за квалитетот на млекото

Links
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets