Agricultural
Market
Information
System

Prices

МакедонскиEnglish
Are you satisfied with the AMIS web page?
  • Livestock and meat prices
  • Fruit and vegetables prices
  • Animal feed and grains prices
  • Tobacco and oil crops prices
  • Grapes and wine prices
  • Milk , milk products and eggs prices
  • Agricultural inputs prices
  • Sugar and honey prices

Цена на житарки –регион , ЕУ и светски берзи

There are no translations available.

pcenica-2018Цена на житарки- февруари 2017

*FUTURES-  е стандардизиран договор за временска испорака на производи од берзата.Согласно договорот продавачот има обврска во рамките на договорениот термин во иднина да го испорача тргуваниот материјал (земјоделските производи,робата, хартии од вредност и др.) по однапред договорена фјучерс цена.Обврската на купувачот во договорот е да во предвидениот рок и по неговото доспевање во иднина на продавачот му исплати вредност на основниот тргуван материјал по договорената фјучерс цена 

Берза

Период

Пченица

Пченка

Србија  (Нови Сад)

02 февруари 2018

протеин мин.11.5%        8.99

8.48

Чикаго

futures март- 2018

8.35

7.16

Будимпешта

futures март- 2018

/

9.34

Париз (Euronext)

futures март- 2018

9.85

9.51

Франфурт

futures март- 2018

9.87

10.05

Хрватска

12-18 февруари 2018

8.92

8.75

 * Цените се изразени во денари за килограм

Просечни откупни цени во ЕУ 15 февруари 2018

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

*Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија),

Држава

Цена на пченица

*Белгија

тон           169.00€

10.42 ден /кг

*Бугарија

тон           145.36€

8.96 ден /кг

*Чешка

тон           162.98€

10.05 ден /кг

*Германија

тон           157.75€

9.73 ден /кг

*Шпанија

тон           185.55€

11.44 ден /кг

*Франција

тон           157.08€

9.69 ден / кг

*Хрватска

тон           157.52€

9.71 ден / кг

*Унгарија

тон           158.46€

9.77 ден / кг

*Италија

тон           180.13€

11.11 ден /кг

*Португалија

тон           186.00€

11.47 ден /кг

*Полска

тон           161.63€

9.97 ден / кг

*Романија

тон           145.01€

8.94 ден / кг

*Словенија

тон           189.54€

11.69 ден /кг

*Словачка

тон           156.27€

9.64 ден / кг

*Грција

тон           160.00€

9.87 ден / кг

*Литванија

тон           158.93€

9.80 ден / кг

*Велика Британија

тон           177.22€

10.93 ден /кг

 *Изработил :Горан Димовски Советник за ЗПИС

 

Links
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets