Земјоделски
Пазарен
Информативен
Систем

Цени

МакедонскиEnglish
  • Цени на жив добиток и месо
  • Цени на овошје и зеленчук
  • Цени на добиточна храна и житарки
  • Цени на тутун и маслодајни култури
  • Цени на сорти грозје и вино
  • Цени на млеко и млечни производи и јајца
  • Цени на земјоделски внесови
  • Цени на шеќер и мед

Состојба со откуп на тутун од реколта 2017 година заклучно со (15 март 2018 година)

tutun listЕвиденција за вкупно извршен откуп на суров тутун во лист од реколтата 2017 год. со податоци внесени во ИСЕТ

заклучно со 15 март 2018 година.

 

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

ЈАКА-количина во кг.

Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кг.

Цена во ден/кг.

I

1,069,959.30

239.64

7,732,975.02

264.86

II

1,056,803.18

199.49

11,842,994.54

194.63

III

214,258.54

144.81

1,126,714.17

141.92

IV

3,870.07

60

31,047.08

59.64

V*

       

Вкупно ароматични во кг.

2,344,891.09

 

20,733,730.81

 

                                     ДОПОЛНИТЕЛЕН ТУТУН

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

ЈАКА-количина во кг.

Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кг.

Цена во ден/кг.

I

31.28

85.01

160.34

85.00

II

38.40

85.00

352.87

69.56

Вкупно дополнителен во кг.

69.68

 

513.21

 

Мувлив во кг.

   

1,415.20

 

СЕ ВКУПНО во кг.

23,080,619.99

Вкупна вредност на откупениот тутун во денари

5,013,666,119.23

Просечна откупна цена во ден/кг.

217.22

Линкови
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets