Листа на репортери

 

   

Контакт

 
 

ЗПИС

Моме Младеновски

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Горан Димовски

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Александра Петреска

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА МЗШВ

Репортер

Контакт

 
 

Берово

 

   

Битола

 Степан Рунески

   

 

 

 

 

   

Валандово

Драган Михајлов

 

 

Велес

Лазар Капчевски

 

 

Виница

Валентина Венковска

   

Гази Баба

Александра Петреска

   

 

 

 

 Горан Димовски

   

 

   

Гевгелија

Јован Стојанов

   

Гостивар

Бекир Изаири

   

Дебар

Сузана Дураку

 

 

Делчево

Јовка Стојанова

   

Демир Хисар

Миле Котевски

   

Кавадарци

ЈулијанаТ. Александрова

   

 

 

 

Карпош

Горан Димовски

   

Кисела Вода

Александра Петреска

   

 

   

 

 

 

Кичево

Иљаз Мифтаровски

 

 

Јусуф Алими

   

Мурат Насуфи

   

Кочани

Васе Анакиев

   

Влатко Минов

 

 

Крива Паланка

Зара Митрова

   

Крушево

Јован Мазаровски

 

 

Куманово

 

 

 

Драган Димиќ

   

 

   

Македонски Брод

Добре Смилески

 

 

Методија Јордановски

 

 

Неготино

Златко Пенков

 

 

Спасо Јованов

 

 
 

Охрид

Ристе Манев

 

 

Прилеп

 

   

Пецо Вајгалески

 

 

 

 

 

Пробиштип

Драган Ковачев

 

 

Радовиш

Трајан Трајков

   

Ресен

Орце Китановски

 

 

Свети Николе

Младен Илиевски

 

 

Струга

 Милан Стрезоски

   

Илчо Талески

   

Даниел Мурџески

   

 

   

Струмица

Блажо Гошев

 

 

Ѓорѓи Крмзов

 

 

 

   

Стојан Глигоров

 

 

 

   

Ванчо Новоселски

   

 

   

Тетово

Дашмир Мамути

   

Илир Сулејмани

   

 

 

 

Шабан Мурати

 

 
     

Омер Корбајрам

 

 

Чаир

Славе Рајовски

   

Штип

Евгениј Шпигов

Гохан Демирша