Цена на пченица берзи –ЕУ, регион за 01 до 12 јуни - 2018 година

berzaНеделата што измина на берзата во Нови Сад беше тргувано со пченица од ланската реколта, во колчина од 150 тони по цена од 17,7 динари или 9,144 денари за килограм без ДДВ.

Цената на шченицата споредено со минатите недели е непроменета.

Во наредните седум дена се очекува на берзата да има понуда и од новата жетва на пченицата.

Цени на квалитетна пченица на берзите за 30 мај 14 јуни- 2018 година

Берза

Период

            Пченица                ден/кг

Евра за тон

Србија (Нови Сад)

30 мај 2018

протеин мин.12%   9.3

151,231

Србија (Нови Сад)

12 јуни 2018

Пондер (српска пченица)        9.144    

148,695

Србија (Нови Сад)

31 мај 2018

протеин мин.11,5%   9,247      

150,37

Чикаго

futures јули 2018

10.07

163,75

Париз (Euronext)

futures септември- 2018

10.561

171,75

Франфурт

14 јуни- 2018

         10.45 - 10.7

170-174

LIFE В.Британија

futures јули- 2019

10.377

168,75

Хрватска

04-06 јуни2018

9.44

153.51

* Цените се изразени во денари за килограм( курс 20.06.2018 година- 1евро 61,495 денари)

Просечни откупни цени на пченица во ЕУ -03 јуни 2018

Држава

Цена на пченица

*Белгија

тон             182.00 €

11.19 ден / кг

*Бугарија

тон             148.00 €

9.10 ден / кг

*Германија

тон             170.33 €

10.47 ден / кг

*Франција

тон             171.97 €

10.58 ден / кг

*Хрватска

тон             156.32 €

9.61 ден / кг

*Италија

тон             175.53 €

10.79 ден / кг

*Романија

тон             168.89 €

10.39 ден / кг

*Словенија

тон             184.63 €

11.35 ден / кг

*Словачка

тон             159.00 €

9.78 ден / кг

*Грција

тон             162.50 €

9.99 ден / кг

*Полска

тон             158.33 €

9.74 ден / кг

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

*Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија)