Содржина

Кориснички изглед на страната. 3

Горно мени и извештаи.. 4

Навигационо мени.. 7

Почетна. 8

Логирање. 10

Листа од репортери. 11

За АМИС.. 11

Фото галерија. 11

Билтени. 11

Документи. 14

Архива. 15

Внеси прашање. 16

Најчесто поставувани прашања. 16

Анкети.. 16

RSS.. 18

Календар.. 19

Временска прогноза. 21

Линкови.. 22

Банери.. 23

Курсна листа. 24

 

Содржина на слики

Слика 1 Кориснички изглед на страната. 3

Слика 2 Изглед на горно мени. 5

Слика 3 Страна за избор параметри за извештаи. 5

Слика 4 Избор на датум.. 5

Слика 5 Избор на продукти и места на собирање. 6

Слика 6 Изглед на график од извештај 6

Слика 7 Изглед на табела од извештај 7

Слика 8 Навигационо мени. 8

Слика 9 Изглед на пошетна страна вест. 8

Слика 10 Изглед на вест. 9

Слика 11 Страна за логирање. 10

Слика 12 Порака во случај на погрешни опдатоци за најава. 10

Слика 13 Порака во случај на заборавена лозинка. 10

Слика 14 Изглед на страна со категории за билтени. 12

Слика 15 Изглед на страна со билтени. 12

Слика 16 Изглед на страна со детали за билтен. 13

Слика 17 Изглед на страна со категории за документи. 14

Слика 18 Страна за наоѓање на архивирани вести. 15

Слика 19 Анкета. 16

Слика 20 Резултати од анкета. 17

Слика 21 Избор на анкета. 17

Слика 22 Резултати од избрана анкета. 18

Слика 23 Rss модул. 19

Слика 24 Календар. 19

Слика 25 Годишен преглед на настани од календар. 19

Слика 26 Пребарување на настани. 20

Слика 27 Резултати од пребарување на настани. 20

Слика 28 Модул за временска прогноза. 21

Слика 29 Линкови. 22

Слика 30 Модул за банери. 23

Слика 31 Модул за курсна листа. 24