Земјоделски
Пазарен
Информативен
Систем

Цени

МакедонскиEnglish
  • Цени на жив добиток и месо
  • Цени на овошје и зеленчук
  • Цени на добиточна храна и житарки
  • Цени на тутун и маслодајни култури
  • Цени на сорти грозје и вино
  • Цени на млеко и млечни производи и јајца
  • Цени на земјоделски внесови
  • Цени на шеќер и мед

Споредбени откупни цени на млеко

mleko otkupКарактеристика на изминатите години во млекопроизводството е континуираниот пораст на откупната цена на кравјото млеко од екстра класа и кравјото млеко од прва класа, како и пад на цената на кравјото млеко од втора класа, што влијаеше позитивно во стимулирање на млекопроизводителите за производство на поквалитетно кравјо млеко.  

Од споредбата на откупните цени на сурово кравјо млеко од екстра класа во месец април 2012 година, кога во просекоткупната цена изнесуваше 19,5 ден/лит, оваа година таа ја достигна вредноста од 21 ден/лит што е пораст од +7,7 %.

Повисока откупна цена од 1,6 % бележиме и кај кравјото млеко од прва класа. Во 2012 год се откупуваше по цена од 18,92 ден/лит додека оваа година таа достигна 19,23 ден/лит.  

Спротивно на ова кравјото млекото од втора класа бележи пад на откупната цена. Ако во 2012 година цената беше 18,67 ден/лит, оваа година се откупуваше по 18 ден/лит што претставува пад на цената за 3,6 %.

Просечната откупна цена на овчкото млеко  во април 2015 год. достигна 35 ден/лит и е повисока за 17,6 % во однос на 2012 год, кога цена на овчкото млеко изнесуваше  29,75 ден/лит, но во исто време е и пад на цената од 2% споредено со април 2014 кога се откупуваше во просек по 35,71 ден/л.

Благо зголемување на откупната цена од 2,7% има кај козјото млеко, кое во изминатиот месец се откупуваше во просек по 19,25 ден/лит, додека во 2012 година цената изнесуваше 18,75 ден/лит. Споредено пак, со истиот месец лани бележиме пораст на откупната цена од 5% кога козјото млеко ја достигна најниската откупна цена во изминатите четири години од 18,34 ден/лит.

*Во табелата  прикажан е споредбен приказ на движењето на просечните откупни цени на млеко во април 2012 - 2015 година, како и стапката на пораст и опаѓање на цените.

Табела 1.

 

Сурово млеко

Откупна цена април 2012

Откупна цена април 2013

Откупна цена април 2014

Откупна цена април 2015

Стапка на пораст/пад 2015/2012

Кравјо екстра класа

19.5

22.5

22.33

21

+7,7%

Кравјо I класа

18.92

19.38

19.96

19.23

+1,6%

Кравјо II класа

18.67

17

18

18

-3,6%

Козјо млеко

18.75

18.5

18.34

19.25

+2,7%

Овчко млеко

29.75

34.43

35.71

35

+17,6%

 

 

*цените се изразени во ден./л

 

Линкови
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets