Земјоделски
Пазарен
Информативен
Систем

Цени

МакедонскиEnglish
  • Цени на жив добиток и месо
  • Цени на овошје и зеленчук
  • Цени на добиточна храна и житарки
  • Цени на тутун и маслодајни култури
  • Цени на сорти грозје и вино
  • Цени на млеко и млечни производи и јајца
  • Цени на земјоделски внесови
  • Цени на шеќер и мед

Сезонски зеленчук и овошје на пазарите на мало

zele i ovosj2017Побарувачката на зеленчукот во овој период од годината е зголемено а како по правило и  снабденоста на зелените  пазари е на завидно ниво. Подготовките на зимници е во полн ек и се забележува голема раздвиженост на пазарите. Цените на земјоделските производи во првата недела од  месец октомври кај поголемиот дел  бележат пораст во однос на истиот период минатата година

Најголем пораст има кај  фефероните од (+62%), морковот од (+30%), карфиолот (+27%). црвените пиперки од (+25%) и краставиците од (+37%).  додека помал процент на пораст има кај корнишоните од (+19%), зелката и благиот пипер. Кај овошјето имаме пораст на цените кај сите сорти на јаболка, крушите а драстично зголемување на цената имаме кај трпезите сорти на грозје.

Позабележително намалување на цените кај зеленчукот има кај модриот патлиџан (-31%) и брокулата  (-16%). Пад на цените кај овошјето имаме кај бананите, мандарините и  аронијата.

Во табела 1. се прикажани цените на зеленчукот и овошјето во првата недела од месец октомври 2017/2016 година на зелените пазари во Р. Македонија

Табела 1: Цени на зеленчук и  овошје на зелените пазари

Зеленчук Овошје

Најзастапена просечна цена 2017

Најзастапена просечна цена 2016

Стапка на пораст и опаѓање  ( %) 2017/16

Морков

36.4

28

+30.0%

Карфиол

58.3

46

+26.7%

Црвени пиперки

27.6

22.1

+24.9%

Корнишони

41.7

35

+19.1%

Феферони

43.3

26.7

+62.2%

Зелка

24.8

22.9

+8.3%

Пипер благ

32.5

30.4

+6.9%

Домат

35.6

35.8

-0.6%

Кромид

26

26.3

-1.1%

Грав

135.6

119.2

+13.8%

Бабури

41.3

35

+18.0%

Краставица

35

25.5

+37.3%

Модар патлиџан

22.1

32

-30.9%

Брокула

99

117.5

-15.7%

Јаболка Ајдаред

35

27

+29.6%

Јаболка Муцо

38

26.9

+41.3%

Златен Делишес

30.42

27.4

+11.0%

Грозје -бело

44.3

31.7

+39.7%

Грозје-црно

44.4

30

+48.0%

Круша

60.4

55

+9.8%

Орев јатка

562.5

442.5

+27.1%

Аронија

145

173.3

-16.3%

Мандарина

52.5

57.5

-8.7%

Лимон

78.6

72.5

+8.4%

Банана

43.9

54.6

-19.6%

*Податоците за продажната цена за нето килограм или парче зеленчук и овошје која ја плаќа потрошувачот на пазарите на мало и големо, се прибираат два пати неделно, пазарниот ден и третиот ден по пазарниот. Се прибираат податоци за минимална, максимална и најзастапена цена (најзастапена цена е онаа цена која најчесто се повторува кај одреден производ, на одреден пазар, без оглед на квалитетот на производот). Цените се изразуваат во денари за килограм изразени на две децимали.

Податоците од пазарите на мало (зелените пазари) се прибрани од : Бит пазар-Скопје, Зелено пазарче- Скопје, Буњаковец-Скопје, Зелен пазар-Охрид, Зелен пазар –Велес, Пазар- Битола, Пазар Струмица, Зелен пазар-Штип, Пазар-Пробиштип, Пазар-Радовиш, Пазар-Неготино, Зелен пазар Гостивар.

Линкови
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets