Земјоделски
Пазарен
Информативен
Систем

Цени

МакедонскиEnglish
  • Цени на жив добиток и месо
  • Цени на овошје и зеленчук
  • Цени на добиточна храна и житарки
  • Цени на тутун и маслодајни култури
  • Цени на сорти грозје и вино
  • Цени на млеко и млечни производи и јајца
  • Цени на земјоделски внесови
  • Цени на шеќер и мед

Споредба на цена на житарки- октомври 2017

pcenica10Просечната откупна цена на меркантилна пченицата во Македонија  за месец октомври изнесува  8.75 денари за килограм додека пченката се откупуваше по цена од 10 денари за килограм.

Во регионот,  на берзата во Нови Сад карактеристично за изминатата недела е стагнација на цените на поголемиот дел на житарките, кај пченка  имаме стагнација на цената и неделниот пондер беше на исто ниво во споредба со минатата недела. Цената на пченката изнесуваше 9,3 денари за килограм. Кај пченица имаме незабележителни осцилации во однос на изминатата недела. Пондер цената на пченицата на 25 октомври 2017 изнесува  9,47 денари за килограм без ДДВ. Инаку цената  на истата се движеше од 9,2 до 9,55 денари за килограм зависно од квалитетот. Важно е да се напомене дека цената за најдобриот квалитет на лебното зрно на берзата во Нови Сад достигна цена од 9,72 денари за килограм..

Во Хрватска, откупната цена на пченицата изминатата недела се движеше од 9,3 до 9,5 денари за килограм, зависно од класата на пченицата. Просечната откупна цена за периодот од 23 до 29 октомври  2017 изнесуваше  9,48 ден.

На берзата Euronext- Париз по тринеделниот пад на цената на  пченицата за првата испорака (за термин месец декември 2017) бележиме мал раст на цената на неделно ниво.

Според извештајот на Унгарската - AKI, до крајот на предходната седмица на оваа берза се тргување само со пченка.Цената на пченката бележи пад. Како и изминатиот период така и оваа недела на берзта во Будимпешта не се тргуваше со пченица. На внатрешниот пазар во Унгарија, откупната цена на пченицата се движеше од 8,85 до 10,02 денари за килограм зависно од класата.

На бугарскиот пазар за периодот од 25 до 27 октомври цената на пченицата се движеше од 8,9 до 10,85 денари за килограм. Цената на пченката се продаваше од 8,2 до 9,56 денари за килограм.

Во САД и берзите во Чикаго и Канзас бележиме благ раст на цената на пченицата во текот на предходната недела што се должи на последиците од сушата во Австралија и проблемот со квалитетот на пченицата во Аргентина. Растот на цената на берзите беше ограничен и со растот на доларот кој достигна највисоко ниво во изминативе три месеци. Неделен раст на цената имаме и кај пченката.

  

             Берза

Цена на пченка

берзи 31 октомври 2017

Цена на пченица

берзи 31 октомври  2017

 

Период

Без ДДВ

Период

Без ДДВ

Србија  (Нови Сад)

реколта

2017

31 октомври

2017

9,31

реколта

2017

31 октомври

2017

9,47

Чикаго

Futures-декември

2017

7.25

Futures-декември

2017 -SRW

8,29

Канзас

/

      /

Futures-декември

2017-HRW

8.25

Будимпешта

Futures-ноември

2017

9,04

/

/

Париз (Euronext)

Futures-

декември 2017

9,31

Futures-

декември 2017

9,96

Франкфурт

26 октомври

2017

9,84

26 октомври

2017

10,09

Хрватска

23-29 октомври

2017

8,26

23-29 октомври

2017

9,48

Велика Британија (LIFFE)

/

/

Futures-ноември 2017

9,64


Просечни откупни цени
 на пченица во ЕУ и регионот за (15-27)- октомври 2017

Пченица

 

ПченкаЦена -ден/кг

 

Пченица Цена -ден/кг

Србија

 

9,31

 

9,47

Бугарија

 

8,27

 

8,93

*Австрија

 

9,99

 

/

*Чешка

 

/

 

9,77

*Германија

 

10

 

9,9

*Шпанија

 

10,72

 

11,32

Хрватска

 

8,83

 

8,88

*Унгарија

 

8,91

 

9,37

*Полска

 

9,28

 

9,36

*Италија

 

10,78

 

10,68

*Романија

 

8,08

 

9,13

*Словенија

 

9,06

 

10,75

Босна и Херцеговина

 

10

 

10,06

Македонија

 

10

 

8.75

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

*Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија),

*FUTURES-  е стандардизиран договор за временска испорака на производи од берзата.Согласно договорот продавачот има обврска во рамките на договорениот термин во иднина да го ипорача тргуваниот материјал (земјоделските производи,робата, хартии од вредност и др.) по однапред договорена фјучерс цена.Обврската на купувачот во договорот е да во предвидениот рок и по неговото доспевање во иднина на продавачот му исплати вредност на основниот тргуван материјал по договорената фјучерс цена.

*Изработил :Горан Димовски Советник за ЗПИС

Линкови
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets