Земјоделски
Пазарен
Информативен
Систем

Цени

МакедонскиEnglish
  • Цени на жив добиток и месо
  • Цени на овошје и зеленчук
  • Цени на добиточна храна и житарки
  • Цени на тутун и маслодајни култури
  • Цени на сорти грозје и вино
  • Цени на млеко и млечни производи и јајца
  • Цени на земјоделски внесови
  • Цени на шеќер и мед

Откупни цени на млеко во РМ и ЕУ - октомври 2017

milking cowsОткупните цени на сурово кравјо млеко во Македонија во месец октомври 2017 година во просек изнесуваа 18,5 ден/литар без ДДВ.

Во регионот, во Србија откупната цена на кравјо млеко се движи од 15 до 18 или во просек 15,6 денари за литар, во Бугарија 19 денари за килограм во Хрватска 20,1 денари за килограм додека во Словенија откупната цена изнесува 20,61 денари за килограм .

Цена на сурово кравјо млеко  во  ЕУ

*Во табелата  прикажана е просечната откупна цена на млеко во месец октомври  2017 година во ЕУ

Држава

ЕУР/100 кг

ДЕН / Кг

Белгија

36.10

22.20

Бугарија

30.90

19.00

Чешка Република.

33.99

20.90

Данска

39.23

24.13

Германија

39.39

24.22

Естонија

33.97

20.89

Ирска

38.25

23.52

Грција

39.50

24.29

Шпанија

31.26

19.22

Франција

35.52

21.84

Хрватска

32.68

20.10

Италија

37.70

23.19

Кипар

56.58

34.80

Латвија

32.04

19.70

Литванија

33.46

20.58

Луксембург

38.34

23.58

Унгарија

31.04

19.09

Малта

53.35

32.81

Холандија

41.75

25.68

Австрија

40.60

24.97

Полска

34.02

20.92

Португалија

30.77

18.92

Романија

30.07

18.49

Словенија

33.51

20.61

Словачка

31.58

19.42

Финска

38.35

23.59

Шведска

40.51

24.91

В.Б

32.68

20.10

EУ-15

37.25

22.91

Пондериран просек во  ЕУ

36.72

22.58


*Извор: EK, LTO-"проценети" цени од страна на земјите-членки и проценки од DG AGRI-C3

* EK не објавува податоци за квалитетот на млекото

Линкови
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets