Земјоделски
Пазарен
Информативен
Систем

Цени

МакедонскиEnglish
  • Цени на жив добиток и месо
  • Цени на овошје и зеленчук
  • Цени на добиточна храна и житарки
  • Цени на тутун и маслодајни култури
  • Цени на сорти грозје и вино
  • Цени на млеко и млечни производи и јајца
  • Цени на земјоделски внесови
  • Цени на шеќер и мед

Цена на житарки берзи –ЕУ, регион за 08-16 мај - 2018 година

pcenica-2018Цена на житарки берзи –ЕУ, регион за 08-16 мај - 2018 година

Споредбени цени на квалитетна пченица на берзите за 08-16 мај - 2018 година

Берза

Период

Пченица

Евра за тон

Србија  (Нови Сад)

04 мај 2018

протеин мин.12% 9.37         

152.37

Србија  (Нови Сад)

14 мај 2018

Пондер српска        9.42

153.18

Србија  (Нови Сад)

11 мај 2018

протеин мин.13%        9.52

154.8

Чикаго

futures мај- 2018

9.67

157.25

Париз (Euronext)

futures септември- 2018

10.47

170.25

Франфурт

05 мај- 2018

10.56

172

LIFE В.Британија

futures јули- 2019

10.38

168.8

Хрватска

07-13 мај 2018

9.48

154.16

* Цените се изразени во денари за килограм( курс 1евро 61,495 денари)

Просечни откупни цени  на пченица во ЕУ -05  мај 2018

Држава

Цена на пченица

*Белгија

тон            176.00 €

10.82  ден / кг

*Бугарија

тон            145.35 €

8.94  ден / кг

*Германија

тон            163.21 €

10.04  ден / кг

*Франција

тон            159.12 €

9.79  ден / кг

*Хрватска

тон            155.03 €

9.53  ден / кг

*Италија

тон            182.59 €

11.23  ден / кг

*Романија

тон            147.61 €

9.08  ден / кг

*Словенија

тон            180.14 €

11.08  ден / кг

*Словачка

тон            149.15 €

9.17  ден / кг

*Грција

тон            160.00 €

9.84  ден / кг

*Велика Британија

тон            196.83 €

12.10  ден / кг

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување *Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија), 

Линкови
mzsv
Ипард
STIPS
AMISCG
TISUP
CBOT
AEX
usda
cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats indoor soccer shoes adidas mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats cheap soccer cleats cheap soccer shoes soccer shoes near me mercurial soccer cleats nike mercurial superfly adidas soccer shoes kids soccer cleats adidas trainers hogan outlet online shop hjc modular helmet icon motorcycle boots adidas shoes sale air jordan basketball shoes red bottom shoes christian louboutin gaerne cycling shoes hjc motorcycle helmets hogan outlet icon motorcycle jacket macna cooling vest moncler jacket sale moose racing pants nike shoes online nolan motorcycle helmets